Základy, výkopy

- Minibagr lze použít pro výkopání základových pasů rodinného domu, garáže, pergoly a dalších staveb.
- Použitím techniky tzv. mimoosého kopání lze pracovat minibagrem i v těsné blízkosti stěn, což stavebníci ocení zejména při potřebě odizolovat základy převážně starších domů. Na základy těchto domů nezřídka přímo bez jakékoliv izolace navazují betonové či dlážděné chodníky a díky vzlínající vlhkosti pak dochází k opadávání vnitřních i vějších omítek a k šíření plísní.

 

Drenáže

-
S nadbytečnou vlhkostí však mohou mít potíže nejenom základy staveb, ale i pozemek samotný. Díky vykopání odvodňovacích drenáží lze pozemek udržovat ve vhodné kondici a to opět díky rychlé práci minibagru. Zejména při těchto pracech oceníme relativně nízkou hmotnost minibagru, která zabrání nežadoucímu boření stroje do terénu.

 

Inženýrské sítě

Minibagr je neocenitelným pomocníkem stavebníků rodinných domů. V poměrně malém vymezeném prostoru umí minibagr vykopat základové pasy rodinného či zahradního domku, garáže nebo chaty. Velmi úspěšně lze minibagr použít pro výkopání drážek všech typů rozvodů, ať již se jedná o výkopy přípojek kanalizace, vodovodu, plynu a elektřiny nebo o výkopy rozvodů kabelové televize nebo domácího zvonku u rodinných domů.

 

Terénní úpravy

-
Mnoho času ušetří minibagr jako pomocník při kopání základové spáry pro podezdívkový plot nebo pro vyhloubení půdního profilu s následným zarovnáním kvalitní půdou v případě zakládání živého plotu.

 

Okrasná jezírka, bazény

-
Okrasné zahradní jezíro nebo bazén pro celou rodinu? Překrásná věc, ale také hodně a hodně práce s přípravou a realizací. Nejpracnějším se zdá býti vyhloubení stavebního výkopu, ale i v tomto případě ušetří mnoho času, dřiny a potu využití služeb minibagru. Strojem s malým nárokem na pracovní prostor, jakým minibagr Caterpillar bezesporu je, lze velice rychle provádět všechny potřebné zemní práce, ať je to provedení samotného stavebního výkopu nebo doprovodné práce s vyhloubením spár pro rozvody vody a elektřiny k bazénu nebo provedení skrývky kvalitní ornice, kterou jistě ve své zahradě využijete.

 

Odpadní jímky

- Pro stavbu domací čističky odpadních vod platí prakticky totéž. I v tomto případě využijeme minibagr jak pro vyhloubení stavebního výkopu, tak i k vykopání spár pro přítokové a odtokové potrubí a přívod elektrické energie.


Kontakt

Zemní práce minibagrem
294 11 Loukov, Doubrava
+420 606 025 060